Ffracio

Beth Yw Ffracio?

Mae ffracio yn ffordd o dynnu nwy o greigiau ymhell o dan wyneb y ddaear. Mae cymysgedd o ddŵr, tywod a chemegau’n cael ei chwistrelli ar wasgedd uchel iawn i lawr twll turio. Mae hyn yn torri’r graig, gan ganiatáu i’r nwy siâl lifo allan. Caiff y nwy ei gasglu ar yr wyneb. 

Mae ffracio yn wael i gymunedau lleol a’r amgylchedd.

1. Mae nwy siâl yn wael iawn i’n hinsawdd. Bydd ffracio yn creu mwy o nwyon sy’n newid yr hinsawdd - ac nid yw’n cydymffurfio â’n targedau newid yn yr hinsawdd.

2. Bydd nwy siâl yn ein cadw ni’n gaeth i danwydd ffosil, ac yn tynnu ein sylw oddi ar yr atebion gwirioneddol ar gyfer y dyfodol - effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy.

3. Ni fydd eich biliau ynni’n gostwng - mae Llywodraeth y DU a chwmnïau ffracio wedi cydnabod na fydd biliau ynni cartrefi’n gostwng o ganlyniad i ffracio.

4. Mae ffigurau swyddi’n cael eu chwyddo. Gan ddefnyddio adroddiadau’r llywodraeth, rydym yn amcangyfrif, ar y mwyaf, y bydd y diwydiant yn cyflogi oddeutu 240 o bobl o Gymru yn unig.  A bydd y rhain yn swyddi cyflog isel yn bennaf a fydd yn para ychydig flynyddoedd yn unig. Bydd canolbwyntio ar ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni yn denu llawer mwy o swyddi i Gymru.

5. Mae risgiau ansicr ac annerbyniol i’r amgylchedd lleol, gan gynnwys llygredd dŵr, llygredd aer a llawer o symudiadau lorïau.

6. Mae’n amhoblogaidd iawn. Mae moratoria lleol ar ffracio eisoes ar waith mewn 6 awdurdod yng Nghymru. A yw eich awdurdod chi yn un ohonynt? 

 

Ymunwch â ni!

Ymunwch â ni a gyda’n gilydd gallwn atal ffracio yng Nghymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud nad ydynt am gael ffracio yng Nghymru. Nawr, hoffem i bob awdurdod lleol ddatgan eu bod nhw’n rhydd rhag ffracio hefyd.

 

 

Rhestr o'r holl ddeisebau ar gyfer awdurdodau lleol yng Nghymru:

Powys
https://www.change.org/p/leader-of-powys-county-council-barry-thomas-ple...

Blaenau Gwent
https://www.change.org/p/councillor-hedley-mccarthy-leader-of-blaenau-gw...

Conwy
https://www.change.org/p/dilwyn-roberts-leader-conwy-county-borough-coun...

Caerdydd
https://www.change.org/p/councillor-phil-bale-please-declare-cardiff-as-...

Sir Benfro
https://www.change.org/p/councillor-james-adams-please-declare-pembrokes...

Merthyr Tydfil
https://www.change.org/p/councillor-brendan-toomey-please-declare-merthy...

Sir Caerfyrddin
https://www.change.org/p/councillor-emlyn-dole-please-declare-carmarthen...

Caerffili 
https://www.change.org/p/councillor-keith-reynolds-leader-of-caerphilly-...

 

Diweddariadau 

Trefynwy - moratoriwm datganwyd!

Abertawe - moratoriwm datganwyd!

Aberteifi - moratoriwm datganwyd!

 

Torfaen - deiseb wedi cael ei rhoi mewn i'r cyngor

Pen Y Bont ar Ogwr - deiseb wedi cael ei rhoi mewn i'r cyngor

Rhondda Cynon Taf - deiseb wedi cael ei rhoi mewn i'r cyngor

Casnewydd - deiseb wedi cael ei rhoi mewn i'r cyngor 

Rhanwch yr tudalen hwn

Tumblr Facebook Twitter Email Addthis
Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni