Ffracio

Mae ffracio yn ffordd o dynnu nwy o greigiau ymhell o dan wyneb y ddaear. Mae cymysgedd o ddŵr, tywod a chemegau'n cael ei chwistrelli ar wasgedd uchel iawn i lawr twll turio. Mae hyn yn torri'r graig, gan ganiatáu i'r nwy siâl lifo allan. Caiff y nwy ei gasglu ar yr wyneb.

Mae ffracio yn wael i gymunedau lleol a’r amgylchedd.

1. Mae nwy siâl yn wael iawn i’n hinsawdd. Bydd ffracio yn creu mwy o nwyon sy’n newid yr hinsawdd - ac nid yw’n cydymffurfio â’n targedau newid yn yr hinsawdd.

2. Bydd nwy siâl yn ein cadw ni’n gaeth i danwydd ffosil, ac yn tynnu ein sylw oddi ar yr atebion gwirioneddol ar gyfer y dyfodol - effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy.

3. Ni fydd eich biliau ynni’n gostwng - mae Llywodraeth y DU a chwmnïau ffracio wedi cydnabod na fydd biliau ynni cartrefi’n gostwng o ganlyniad i ffracio.

4. Mae ffigurau swyddi’n cael eu chwyddo. Gan ddefnyddio adroddiadau’r llywodraeth, rydym yn amcangyfrif, ar y mwyaf, y bydd y diwydiant yn cyflogi oddeutu 240 o bobl o Gymru yn unig.  A bydd y rhain yn swyddi cyflog isel yn bennaf a fydd yn para ychydig flynyddoedd yn unig. Bydd canolbwyntio ar ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni yn denu llawer mwy o swyddi i Gymru.

5. Mae risgiau ansicr ac annerbyniol i’r amgylchedd lleol, gan gynnwys llygredd dŵr, llygredd aer a llawer o symudiadau lorïau.

6. Mae’n amhoblogaidd iawn. Mae moratoria lleol ar ffracio eisoes ar waith mewn 6 awdurdod yng Nghymru. A yw eich awdurdod chi yn un ohonynt? 

 

Cadwch Gymru'n ddi-ffracio - cefnogwch yr ymgynghoriad

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Tumblr Facebook Twitter Email Addthis
Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni