Etholiad 2016

Gyda'r Cynulliad yn awr wedi eu hethol byddwn ni yn awr yn dwyn pwysau ar Aelodau'r Cynulliad, a'r Llywodraeth newydd, i weithredu ar ein gofynion polisi. 

 

Byddwn ni diweddaru'r dudalen ymgyrchu hwn gydag amser.

 

Bu Cyfeillion y Ddaear Cymru yn gofyn i bleidiau gynnwys polisïau yn eu maniffestos ar faterion amgylcheddol a chynaliadwyedd allweddol. Ac roeddem eisiau darganfod pa faterion sy’n bwysig i chi, bobl Cymru.

Rhwng Rhagfyr 2015 - Mawrth 2016 fe gynhalion ni arolwg arlein yn gofyn i'r cyhoedd i raddio detholiad o ofynion polisi yn ol pwysigrwydd, ac i ddewis pa fater amgylcheddol sydd mwyaf  pwysig. Gyda’r data a gasglwyd o’n harolwg, ein nod yw adlewyrchu eich safbwyntiau i ddylanwadu ar y pleidiau gwleidyddol, a’n llywodraeth nesaf yn y pen draw, i wneud addewidion cadarn a newidiadau cadarnhaol i wneud Cymru’n addas ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

Beth fyddech chi’n ei ddewis fel y mater amgylcheddol pwysicaf i ganolbwyntio arno yng Nghymru?

 

Gofynon ni i chi ba bolisiau amgylcheddol sydd mwyaf pwysig. Dyma'r canlyniadau:

Fracking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 polisi uchaf

 1. 100% o drydan adnewyddadwy erbyn 2030
 2. Cymru yn rhydd o danwyddau ffosil – gwahardd edrych ar ffracio, glo brig a nwy anghonfensiynol
 3. Cwtogi gwastraff bwyd trwy ofyn i archfarchnadoedd gyfrannu bwyd heb ei werthu i elusennau
 4. Cymorth am ynni cymunedol a phaneli solar
 5. (ar y cyd) Effeithlonrwydd ynni fel y prif flaenoriaeth seilwaith cenedlaethol + Cymryd cyfrifoldeb am ein hamgylchedd fyd-eang

 

10   polisi uchaf yn seiliedig ar y canran o ymatebwyr a ddywedodd eu bod yn bwysig iawn neu mwyaf pwysig

76% - Cymru rhydd o danwyddau ffosil (gwahardd ffracio, nwy anghonfensiynol a glo brig)

75% - 100% o drydan adnewyddadwy erbyn 2030

74% - Cymorth am ynni cymunedol a phaneli solar ar adeiladau cyhoeddus

73% - Cwtogi gwastraff bwyd trwy ofyn i archfarchnadoedd gyfrannu bwyd heb ei werthu i elusennau

70% - Effeithlonrwydd ynni fel y prif flaenoriaeth seilwaith genedlaethol

67% - Cymunedau i gael hawl i apelio mewn penderfyniadau cynllunio

66% - Trefi cyfeillgar i beillio i gynorthwyo gwenyn ledled Cymru

66% - Dim gwastraff erbyn 2040

65% - Cymryd cyfrifoldeb am ein heffeithiau amgylcheddol byd-eang

65% - Sicrhau bod plant gyda chysylltiad gwell â natur yn eu bywydau bob dydd

 

Pwnc amgylcheddol mwyaf pwysig ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol

 1. Newid hinsawdd

 2. Ynni - ynni cymunedol, cartrefi cynnes a Cymru ddi-ffosil

 3. Cymunedau cynaliadwy ar gyfer pobl a’r blaned

 4. Adnoddau -  byw o fewn terfynau amgylcheddol

 5. Natur i bawb

 6. Cymru sy’n gyfrifol yn fyd-eang

 

 

Cael 100% o’n trydan o adnoddau adnewyddadwy erbyn 2030 oedd y polisi amgylcheddol mwyaf poblogaidd yn ôl canlyniadau'r arolwg]. A cred mwy na thri chwarter ymatebwyr bod Cymru yn rhydd o danwyddau ffosil yn bwysig iawn.

Y prif bolisiau eraill oedd cynorthwyo ynni cymunedol a phaneli solar ar adeiladau cyhoeddus, cwtogi gwastraff bwyd gan ofyn i archfarchnadoedd gyfrannu bwyd heb eu gwerthu, a gwneud ein cartrefi yn fwy effeithlon o ran ynni yn flaenoriaeth seilwaith genedlaethol. Sgoriodd cymryd cyfrifoldeb am ein heffeithiau byd-eang, trefi cyfeillgar i bryfed peillio a gwella cysylltiad plant gyda natur yn uchel hefyd.

Newid hinsawdd oedd y pwnc amgylcheddol pwysicaf ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

 

Darllenwch ein Gofynion Polisi i'r holl bleidiau gwleidyddol i weld beth rydyn n'n gofyn iddyn nhw ystyried ar gyfer y Cynulliad nesa.

A gweler ein datganiad i'r wasg yn ymateb i'r arolwg.

Rhanwch yr tudalen hwn

Tumblr Facebook Twitter Email Addthis
Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni