Dywedwch wrth eich ACau i bleidleisio #DimM4Newydd

Dywedwch wrth eich Aelodau Cynulliad i ddweud NA i ffordd liniaru’r M4

Cymerwch ein gweithred ar-lein yma: https://act.friendsoftheearth.uk/act/no-new-m4-dim-m4-newydd

Mae Gwastadeddau Gwent - sy'n cyfateb i goedwig law'r Amazon - o dan fygythiad.

Mae Llywodraeth Cymru eisiau adeiladu traffordd newydd a fyddai'n hollti’r dirwedd unigryw hon.

Gweithredwch nawr i roi stop ar ffordd a fyddai’n

  • Niweidio bywyd gwyllt gwerthfawr sydd mewn perygl
  • Arwain at fwy o dagfeydd a llygredd aer
  • Arwain at allyriadau sy’n achosi newid yn yr hinsawdd
  • Costio tua £2 biliwn i drethdalwyr Cymru

Addawyd y byddai Aelodau'r Cynulliad yn cael pleidlais ar ffordd liniaru’r M4 - gallai’r bleidlais honno ddigwydd cyn gynted â 4 Rhagfyr.

Peidiwch â gadael i ni fwrw ymlaen â ffordd a fyddai’n niweidio’r Ddaear.

Dywedwch wrth eich ACau i bleidleisio #DimM4Newydd

Cymerwch ein gweithred ar-lein heddiw

Rhanwch yr tudalen hwn

Tumblr Facebook Twitter Email Addthis
Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni