Dim prynu dillad newydd ym mis Ionawr - cymerwch ein haddewid #Adduned6R

Gwnewch adduned blwyddyn newydd i ddewis ffasiwn cynaliadwy.

 

Cofrestrwch i #Adduned6R ym mis Ionawr 2020

Addewch i beidio â phrynu dillad newydd sbon tan ddiwedd mis Ionawr 2020. Yn hytrach, dewiswch i wneud, trwsio, cyfenwid neu uwchgylchu rhywbeth neu brynu dillad ail law!

Beth yw'r 6R?

Mae'r diwydiant ffasiwn yn gyfrifol am 10% o allyriadau nwyon tŷ gwydr y byd, yn ôl ffynonellau'r Cenhedloedd Unedig, ac mae hyn yn cyfrannu'n sylweddol at chwalfa'r hinsawdd a'r argyfwng ecolegol. Dyma ail ddefnyddiwr adnoddau dŵr mwyaf ar y blaned, ac mae wedi creu problem wastraff enfawr.

I fynd i'r afael â'r broblem hon rydym angen newid dramatig mewn agweddau ynglŷn â'r ffordd rydym yn defnyddio ffasiwn a thecstilau. Dyma pam fod Cyfeillion y Ddaear, ar y cyd â Sustainable Fashion Wales yn cyflwyno'r datrysiad 6R. 

Trwy gofrestru, byddwch yn cael eich cynnwys mewn cystadleuaeth am ddim gan Sustainable Fashion Wales. Mae gennych gyfle i ennill ystod o wobrau, a roddwyd gan ddylunwyr a manwerthwyr ledled Cymru, gan gynnwys sach gefn wedi'i gwneud o blastig wedi'i ailgylchu!

 

Rhanwch yr tudalen hwn

Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni