Adroddiad Adeiladu economi carbon isel yng Nghymru - Ymateb Cyfeillion Y Ddaear

Yn ymateb i adroddiad heddiw dywedodd Cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru Haf Elgar:

 

“Mae gosod targedau statudol ein hunain i dorri allyriadau yn gam allweddol i daclo newid hinsawdd yng Nghymru. Ond mae argymhellion y Pwyllgor Newid Hinsawdd yn siomedig – yn wir mae’n gam yn ôl o ymrwymiadau presenol. Nid yw hyn yn unol â Chytundeb Paris ar newid hinsawdd na’n cyfrifoldebau i fod yn wlad rhyngwladol gyfrifol yn ôl Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

 

“Nawr yw’r adeg i weithredu ac anelu at dargedau mwy uchelgeisiol nid i arafu a gostwng ein uchelgais. Mae torri allyriadau yn her ond hefyd yn gyfle arbennig i gynllunio ar gyfer dyfodol carbon-isel cynaliadwy i Gyrmu – gan gychwyn gyda phenderfyniadau a gymerir nawr am sut mae arian cyhoeddus yn cael ei wario, pa isadeiledd sy’n cael ei ddatblygu a sut i ddadgarboneiddio’n ynni ar fyrder.

 

“Rydyn ni’n galw ar Lywodraeth Cymru i gymryd yr argymhellion yma fel man cychwyn ond i fod yn fwy uchelgeisiol – i Gymru cael bod yn wlad gyda dyfodol positif carbon-isel er llesiant pobl a’r blaned.”

Rhanwch yr tudalen hwn

Tumblr Facebook Twitter Email Addthis
Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni