Achos llygredd Aberddawan: "amhosib cynnal" dadl Llywodraeth y DU

Mae amddiffyniad Llywodraeth y DU o lygredd ofnadwy pwerdy Aberddawan wedi'i ddisgrifio'n "amhosib i gynnal" gan uwch-gynghorydd cyfreithion yn Llys Cyfiawnder Ewrop. Honnir ymgyrchwyr amgylcheddol Cyfeillion y Ddaear bod costau amgylcheddol ac iechyd llygredd y pwerdy cymaint â £950 miliwn i gymdeithas yng Nghymru pob blwyddyn.

Meddai Gareth Clubb, Cyfarwyddwr Cyfeillion y Ddaear Cymru:

“Cwta ddeufis yn ôl roeddem yn disgwyl i berchnogion pwerdy Aberddawan, RWE, gau'r pwerdy o fewn misoedd. Fe wnaethom hefyd pwysleisio diffyg gweithrediad llwyr gan Lywodraeth Cymru o ran ailhyfforddi'r gweithwyr yn y diwydiant marwaidd yma. 

“Nawr mae Advocate General wedi disgrifio amddiffyniad Llywodraeth y DU o lygredd Aberddawan yn "amhosib i gynnal". Ers 2001 o leiaf, nad oedd sail gyfreithiol i'r pwerdy hwn allyru maint enbyd o lygredd gwenwyneg i'r atmosffer. Mae penderfyniad yr Advocate General yn golygu trychineb i bwerdy Aberddawan. Mae'n anodd gweld sut all osgoi cau pan fydd Llys Cyfiawnder Ewrop yn dod i'w casgliad terfynol. 

“Ond mae angen gofyn cwestiynau dwys o Lywodraeth Cymru, sydd wedi bod mewn trwmgwsg o ran bywoliaethau'r sawl sy'n gweithio yn y pwerdy. Mae'n rhaid i Lywodraeth Cymru ddechrau rhaglen ailhyfforddi i'r gweithwyr ym mhwerdy Aberddawan a'r pyllau glo sy'n cyflenwi'r glo. 

“Felly er ein bod wrth ein boddau y bydd pwerdy Aberddawan, sy'n llygru ar raddfa Ewropeaidd, yn cau, mae angen i Lywodraeth Cymru weithredu i alluogi gweithwyr i gyfrannu at yr economi werdd ffynianus”.

Rhanwch yr tudalen hwn

Tumblr Facebook Twitter Email Addthis
Eisiau sicrhau newidCymrwch Rhan neu Rhoddwch i ni